Årsmøte

Styret kaller inn til årsmøte torsdag 14. mars

Styret i TUIL Tromsdalen Fotball kaller herved inn til årsmøte, torsdag, 14. mars kl 19.00 på TUIL Arena.

Årsmøtet er det høyeste organet i et idrettslag.

Alle klubbens medlemmer har adgang til årsmøtet. For å ha stemmerett må man være fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned og ha oppfylt medlemsforpliktelsene.

Saker til behandling på årsmøtet må være styret i hende innen 7. mars.

Forslag på saker kan meldes inn til: it@tuil.no

Annonse fra Obos-ligaen: