Årsmøte 2020 - 9.juni

Årsmøtet 2020 er nå satt til tirsdag 9. juni.

Styret i TUIL Tromsdalen Fotball kaller herved inn til årsmøte for 2020, tirsdag 9. juni 19.00 på TUIL Arena (3.etg). Årsmøtet er det høyeste organet i et idrettslag.

Årsmøtet vil gjennomføres med fysisk oppmøte, men det vil også legges til rette for å delta digitalt. Nærmere informasjon om gjennomføring av dette vil komme. Vi oppordrer alle som ønsker å delta digitalt om å melde inn dette til adminstrasjonen slik at vi best mulig kan planlegge gjennomføringen.  

Alle klubbens medlemmer har adgang til årsmøtet. For å ha stemmerett må man være fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned og ha oppfylt medlemsforpliktelsene.

Saker til behandling på årsmøtet må være styret i hende innen tirsdag 2. juni.

Forslag på saker kan meldes inn til:  post@tuil.no

Annonse fra Obos-ligaen: