årsmøte 2015

Årsmøtet utsatt

Basert på utviklingen av Corona viruset, og i tråd med nasjonale råd er dagens årsmøte utsatt inntil videre.

NIFs generalsekretær har i dag besluttet at alle idrettslag gis dispensasjon fra fristen om å avholde årsmøte innen 31. mars. Ny frist er 15. juni. 

Styret i TUIL Tromsdalen Fotball kommer tilbake med ny dato for årsmøtet. 

 

Annonse fra Obos-ligaen: