Inkalling til trenerforum

Innkalling til trenerforum for alle trenere for barnefotballen i TUIL

Onsdag 23. januar

kl. 18 – 20

TUIL ARENA

Per utgangen av 2018 har vi 14 barnelag i TUIL, 9 guttelag og 5 jentelag.

Vi vil med dette invitere alle trenerne til et eget trenerforum for barnefotballen. Vi er en stor klubb med mange involverte - det er derfor fint å av og til kunne møtes i mindre fora, hvor saker og aktualiteter som gjelder barnefotballen kan ha ekstra fokus. Dette er å regne for klubbens interne opplæringsarena, hvor vi ønsker gi våre trenere både kunnskap, nye refleksjoner og sosialt fellesskap.

Vi ønsker at alle lag skal være representert, om det ikke passer for trenere, må trenere sørge for å sende enten lagleder eller foreldrekontakt.

Program for kvelden:

18.00 Velkommen!

18.10 Hva er barnefotball?

18.20 Hva betyr å være et lag i klubben? Vår sportsplan.

18.30 Barnefotballtreneren i TUIL

•        Hvem er du som trener? Hvilke leveregler har du?

•        Hva er en god trening for deg?

•        Aktive barn i Tromsdalen – fotball, ski, turn

•        Hospitering

 

19. 30 Kaffepause

19.40 Kompetanseløft -  trenerkurs i klubben

19.50 Info om TUIL Arena II og TUIL aktivitetsskole 

 

Fotballhilsen SU / Britt

Annonse fra Obos-ligaen: