Innkalling til årsmøte i TUIL Tromdalen Alliansen

Styret innkaller herved til årsmøte i TUIL Alliansen, 17. juni 2019

Til medlemmer i:

  • TUIL SKI Tromsdalen
  • TUIL Tromsdalen Fotball
  • TUIL Tromsdalen Friidrett
  • TUIL Tromsdalen Turn
  • TUIL Ungdomslag

Styret innkaller herved til årsmøte i TUIL Alliansen

Årsmøtet avholdes den 17. juni 2019 kl 20:00 på TUIL Arena.

Saker som et medlem ønsker å ta opp på årsmøtet, må sendes styret senest 31. mai 2019 til tuilalliansen@gmail.com.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på www.tuil.no

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.


Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen, styret

Annonse fra Obos-ligaen: