Innkalling til trenerforum for alle trenere på jentesiden

Vi vil med dette invitere alle trenerne på våre jentelag til et eget trenerforum 24. oktober, på TUIL Arena.

Inkludert damelaget vårt har vi opp mot 190 aktive jenter og nesten 30 trenere som er engasjert rundt våre 9 lag på jentesiden i TUIL. Vi vil med dette invitere alle trenerne på våre jentelag til et eget trenerforum. Vi er en stor klubb - det er derfor fint å av og til kunne møtes i mindre fora. Alle lag skal være representert, Om det ikke passer for trener, må trener sørge for å sende enten lagleder eller foreldrekontakt.

24. Oktober

18:00 

TUIL Arena

Program for kvelden:

18.00   Velkommen!

18.10   Hva betyr det å være et lag i klubben?

  • Generell spillerutvikling og vår sportsplan

18.30   Jentefotball i TUIL

  • Hvilke krav stiller vi til våre spillere? Ulike krav til ulike aldersgrupper? Spilletid
  • Samarbeid; mellom trenere, over årsklasser
  • Nominering til sonesamlinger
  • Hvordan jobber vi med lærings- og utviklingsmiljøet i laget?

19.30 Kaffepause

19.40 Når lag slås sammen, også over klubbgrensene

19.50 Kompetanse rundt hvert lag, og kompetanseløftet

  • Hvilken kompetanse har vi, og hva skal og bør vi ha?
  • Hva inngår i de ulike rollene rundt et lag i TUIL? Kompetanseløftet

20.10 Futsal

  • Turneringsbestemmelser og dialogmøter

20.20 Info om TUIL Arena II og TUIL aktivitetsskole

 

Fotballhilsen, Sportslig Utvalg

Annonse fra Obos-ligaen: