TUIL Arena holdes fremdeles stengt

Klubbene i Tromsø kommune avventer åpning av banene i Tromsø og har kommet med en felles uttalelse etter et møte fredag 17.4

Med bakgrunn i at det fra nasjonale og lokale myndigheter legges til rette for at utendørs idrettsanlegg nå kan åpnes for aktivitet, ønsker klubbene i Tromsø-fotballen å uttrykke sin bekymring for følgene av dette slik situasjonen er nå. Krav om at aktivitet skal skje uten at det utøves noen form for økt smitterisiko, ser klubbene at kan bli vanskelig å ha ansvaret for.

På grunn av at klubbene ikke er i stand til å garantere for at fotballaktivitet, som er tilrettelagt av klubbene og annen uorganisert aktivitet som åpning av anleggene vil medføre, er helt uten risiko for økt smittefare, så ønsker alle klubbene i Tromsø å avvente åpning av sine anlegg inntil videre. Vi er klar over at anleggene i tur og orden vil tine fram og uorganisert aktivitet på banene dermed vil presse seg fram, men da vil ansvaret for en slik aktivitet ligge hos den enkelte. Vi vil ha tett dialog med kommune og idretten i perioden som kommer for å kunne vurdere dette så fort situasjonen endres eller at retningslinjene for hvordan man kan trene på en tryggere og mer hensiktsmessig måte endres.

På vegne av fotballklubbene i Tromsø.

Vennlig hilsen
Alf-Kondrad Wilhelmsen
Daglig leder
Tromsø Idrettsråd

Annonse fra Obos-ligaen: