Retningslinjer mot seksuell trakassering

Vedtatt av Idrettsstyret i september 2010: Seksuelle overgrep og seksuell trakassering er totalt uforenlig med idrettens verdier.

Idrettsforbundet har laget noen gode retningslinjer mot seksuell trakasering som alle i TUIL må følge. Disse kan leses i sin helhet på klubbdokumentsiden.

For mer informasjon om bakgrunn, fakta, forebygging og oppfølging vises det til informasjon om temaet seksuell trakassering og seksuelle overgrep i idretten på www.idrett.no

Annonse fra Obos-ligaen: