Vaktskifte på TUIL Arena

Are Bessesen vil fra høsten gå over i 100 % stilling som arbeidede styreleder med daglig leder ansvar i TUIL Arena Idrett AS.

Are Bessesen vil fra høsten gå over i 100 % stilling som arbeidede styreleder med daglig leder ansvar i TUIL Arena Idrett AS. Are går dermed på heltid inn i TUIL etter en rekke år i mediebransjen, og han erstatter Tore Johnsen som har valgt å takke ja til et annet jobbtilbud.

«Innholdet i jobben er nedfelt i TUILs ambisjon om å tilrettelegge et tilbud for alle, og skape et spenn i aktiviteter som bygger trygghet, utvikling, inkludering og langsiktighet, og dermed skape en arena som vil være attraktiv for både medlemmer, samarbeidspartnere og gjester er noe jeg ser frem til å bidra med til å utvikle», sier Are Bessesen

«Are har vært noen år i TUIL, og kjenner både klubben, klubbens medlemmer og samarbeidspartnere. TUIL er i en sterk utviklings- og investeringsfase, og hovedoppgavene blir å ivareta de kommersielle mulighetene rundt dagens anleggsmasse, tydeliggjøre TUILs markeds muligheter og sterke posisjon samt jobbe med å styrke det kommersielle samarbeid på tvers av TUILs idretter», sier Morten Lind-Olsen som er styreleder i eierselskapet TUIL AS.

«Med etableringen av nye TUIL Arena II, hvor TUIL samler sine egne idretter i eget hus, og etablerer en arena som kan deles med både naboklubber på fastlandet og næringslivet i Tromsø for øvrig, har det oppstått et behov for vekst i den kommersielle virksomheten. Klubben ser at flere blir oppmerksom på hva som skjer i Tromsdalen, og har i det siste mottatt støtte fra både Gjensidigestiftelsen, Samfunnsløftet til Sparebank 1 Nord-Norge og andre betydelige bidragsytere, knyttet opp mot ambisjonene og klubbens ønske om å være en tilrettelegger for aktivitet og utvikling», avslutter styreleder Morten Lind-Olsen i TUIL AS.

 

Kontaktinfo

Annonse fra Obos-ligaen: