Kontortider på Brakka

TUIL Brakka har kontortider. Her ser du hvordan dette fungerer.

TUIL ønsker å være en åpen klubb og vi har lang tradisjon for at Brakka er et sted man kan stikke innom for en kopp kaffe og en god fotballprat. I det siste har imidlertid aktivitetsnivået økt og det skaper store utfordringer for de som har Brakka som sin arbeidsplass.

For å skape arbeidsro for våre medarbeidere ser vi oss nødt til å innføre kontor- og treffetid.

Det innebærer at vi ber deg avtale tidspunkt på e-post: post@tuil.no

E-mailhenvendelser vil bli forsøkt besvart fortløpende, men vi gjør oppmerksom på at i flere saker involveres utvalgene og/eller styret og i slike tilfeller kan det ta lengre tid før henvendelsen besvares.

Dere vil uansett få tilbakemelding om at henvendelsen er mottatt og at den vil bli behandlet.

 

                                                                  Mvh, styret i TUIL Fotball

Annonse fra Obos-ligaen: