Styret i TUIL Fotball

Styreleder

Peder Hatlen

Nestleder

Ingrid Lohne

Styremedlemmer

Thomas Heide

Bjørn Kaldhol

Britt Leandersen

Liv Gutrad

Varamedlemmer

Johnny Caspersen

Stine Bugge

Annonse fra Obos-ligaen: