Yngres utvalg

Yngres utvalg er det viktigste utvalget i TUIL!

Som navnet tilsier, i Tromsdalen Ungdoms- og Idrettslag, er barna en viktig del av klubben. I TUIL har vi veldig mange barn, både jenter og gutter i alderen 6-16 år.

For å ivareta de yngste utøverne i TUIL fotball, har styret i klubben satt ned et utvalg for å påse at alle får det tilbudet de har krav på, og legge til rette for positive opplevelser for alle aktive i TUIL fotball. TUIL Yngres utvalgs hovedoppgaver er oppfølging av alle yngres lag, samt en del praktiske og organisatoriske oppgaver knyttet til gjennomføring av aktivitetene i barnefotballen.

Yngres utvalgs mandat kan leses her

For tiden består yngres utvalg av:

Yngres Utvalg nov 18

Vi kan kontaktes på yngres@tuil.no

Annonse fra Obos-ligaen: