Hedres den som hedres bør

Klubbens historie strekker seg tilbake til 1938, og da som nå, det viktigste har alltid vært folkene som har bidratt for at vi alle skal ha det bra i TUIL. Det er nå på nytt satt ned en hederstegnskomitè som skal jobbe med å dele nye hederstegn og æresmedlemskap. Vi trenger din hjelp

TUIL har en lang historie som starter med dannelsen av Idrettslaget Fart og Ungdomslaget Freidig. Disse to var opprinnelsen til det TUIL vi kjenner i dag og som alltid har anerkjent samhold og det å få ting til i lag som en bærebjelke i klubben. 

Selv om det alltid vil være fellesskapet som er sterkest er det ingen tvil om at det alltid vil være enkelte som skiller seg ekstra ut med tanke på bidrag, engasjement og evne til å gjennomføre. Uten disse ville ikke klubben ikke ha vært der den er i dag. 

Det har de siste årene vært tatt store steg i klubben og styret i TUIL Fotball ønsker nå å sette fokus på de av våre medlemmer som fortjener litt ekstra oppmerksomhet og heder for sitt bidrag til TUIL. Det er lagt ned innsats for å finne gamle vedtekter og mandat og man har også forhåpentligvis klart å dokumentere tidligere mottagere av Hederstegn og Æresmedlemskap. I dette ligger også en erkjennelse i at man over tid har vært for lite flink til å sette pris på hverandre og den frivillige innsatsen man har lagt ned for klubben. 

Tanken om å gjenopprette Hederstegnskomitèen er ikke ny, og et godt stykke arbeid ble nylig lagt i å opprette nye statutter for Hederstegn i TUIL. Disse ble vedtatt av klubbens årsmøte i 2014. Dessverre stoppet arbeidet opp her, men gjennom det siste året har det igjen vært satt fart i arbeidet og på årsmøtet 2021 ble det igjen opprettet en komitè med ansvar for hederstegn bestående av Ingrid Lohne, Ron Johansen og Kine- Therese Marinussen. 

Komitéen har jobbet godt gjennom året og har i samarbeid med styret utarbeidet et mandat som skal styre arbeidet. 

Vi ønsker nå din hjelp til å komme med kandidater til å motta Hederstegn og medlemskap, og vi ber om at forslag sendes til [email protected] merket "hederstegn" i emne- feltet. 

Forslag må inneholde navn på foreslått mottager, samt at det er ønskelig med en kort begrunnelse for hvorfor man mener personen bør tildeles Hederstegn eller Æresmedlemskap. 

Vi håper at forslagene kan være sendt innen utgangen av januar 2022. 

Les mer om komité, statutter og mandat

Æresmedlemmer Tromsdalen Idrettsforening (TIF) og senere TUIL
Magnus Evenmo (Ski)
Einar Jensen
Bitten Barman- Jenssen (Freidig - tildelt 1988)
Odd Andreassen (Ski - tildelt 1988)
Hermod Pettersen (Fotball, Ski - tildelt 1988)

Æresmedlemmer Ungdomslaget Freidig
Konstanse Snarby
Anton Jakobsen
Gunnar Jakobsen
Bergethon Gamst

Hederstegn TUIL
Einar Jensen
Aslak Jensen
Arnold Johansen
Kjell Vik
Odd Andreassen
Arthur Arntzen
Kåre Karlsen
Hedly Jensen

 

Annonse: