Kommunens idrettspris til TUIL

I forbindelse med årets siste kommunestyremøte var TUIL invitert ved Roger Ness og Beate Karsen , og de fikk den store æren i å motta Kommunens Idrettspris.

Idrettsprisen for 2022 ble overrakt av ordfører Gunnar Wilhelmsen til Roger og Beate og de viser i sin begrunnelse til det samfunnsansvaret TUIL har tatt i Tromsdalen og hvor engasjert de er i bydelen sin.

Videre heter det:

I bresjen for dette står blant annet Roger Ness som nærmest uavbrutt har vært en del av klubben siden 1973. Han er nå leder for samfunnsutvikling og bærekraft i TUIL Arena, men er i tillegg frivillig som sportslig leder i TUIL ski hvor han koordinerer skirenn, samlinger og andre aktiviteter i klubben.

I nominasjonen kommer det fram at Roger er en man kan stole på og som ønsker alle vel. Det står også at Roger må være den som har størst hjerte for Tromsdalen i hele verden og den neste tromsdalingen som bør på søyle etter Arthur Arntzen.

Beate Karlsen blir i sin nominasjon beskrevet som en utrolig viktig person for fotballgutter i Tromsdalen. Hun er fotballtrener og planlegger treninger, følger opp og tilrettelegger for at over tretti gutter skal få et godt tilbud tilpasset sitt nivå.

Hun inkluderer spillere fra andre klubber som ikke har et tilbud og har jobbet spesielt mye med tilrettelegging for minoritetsspråklige gutter. Hun arrangerer møter med tolk og gratis buss for at alle skal få dra på turneringer.

Hun følger også opp utviklingen til spillerne og legger til rette for både ønsket treningsmengde, ambisjoner og ferdighetsnivå. Og som om det ikke var nok å være fotballtrener, er hun også en engasjert mamma i Tromsø rideskole og bidrar i alle sportslige sammenhenger for barnas skoleklasse.»

Prisen som Ness og Karlsen mottar består av 25.000 kroner og verket «Muligheter» av Trude Lind Oftedal.

TUIL takker så mye for prisen og det er allerede bestemt at prispengene i sin helhet settes av til klubbens solidaritetsfond.  

 

Annonse: