Morten hedret av fotballkretsen

Morten Lind-Olsen mottok under helgens kretsting Troms Fotbalkrets Hederstegn for administrativ innsats og tjeneste

Helgens kretsting ble avholdt digitalt, men vår egen Morten Lind-Olsen ble tildelt hederstegnet av Leder i Troms Fotballkrets Ronald Martinsen under lunsjen der kretsstyret var samlet på Grand Hotell i Tromsø. 

Morten har vært medlem i TUIL siden 1981 og har vært spiller, trener, leder i fotballgruppa og gjennom mer enn 20 år styreleder i TUIL AS hvor han har hatt en meget sentral rolle i utviklingen av TUIL som klubbb. Vi gratulerer Morten så mye med et meget fortjent hederstegn. 

Troms Fotballkrets Hederstegn for administrativ innsats og tjeneste ble første gang utdelt på kretstinget i 1981. Kåre Lydersen var den første mottakeren av dette hederstegnet. Fra 1981 og fram til i deg er det delt ut 44 slike hederstegn.

I statuttene for hederstegnet heter det:

“Denne utmerkelsen utdeles til personer som over lengre tidsrom har ytet stor innsats på krets eller klubbplan innen kretsgrensene.”

- Vedkommende fyller 63 år i 2021.

- Opprinnelig fra Harstad (moderklubben er Landsås), men bosatt i Tromsø fra 1978.

- Har vært sentral i TUIL i 40 år fra 1981.

- Først som spiller og trener - på A-laget og i aldersbestemte klasser.

- Senere som leder – i TUIL og i aksjeselskapene (TUIL AS fra 1984) knyttet til klubben - sammenhengende fra tidlig på åttitallet og fram til i dag.

- Dyktig på lederskap, sportslig utvikling, anleggsutvikling og utvikling av forretningsområder knyttet til fotballen.

- Tenker hele tiden utvikling og langsiktighet.

- Har alltid vært opptatt av økonomisk bærekraft i den som iverksettes.

- Er kreativ, og har stor gjennomføringskraft.

- Planmessighet, nettverksbygging og kompetanseutvikling preger alt hans virke.

- Hovedarkitekten bak TUIL Arena og TUIL Arena II.

- En meget viktig aktør i arbeidet med å utvikle lokalsamfunnet i Tromsdalen, og alltid med en fotballtanke bak utviklingsarbeidet.

- Fortstatt fokusert på å utvikle TUIL og Tromsdalen ytterligere. Planlegger stadig nye og spennende prosjekter.
- En strateg - både på og utenfor fotballbanen.

Annonse: