NORDLYS HAR BIDRATT TIL ØKT STYRKE PÅ UNGDOMMEN I DALEN

Gjennom hele høsten og forvinteren har vi kjørt styrketrening for ungdom på TUIL Arena, gjennom et godt samarbeid med Nordlys

I fjor høst søkte vi på midler fra Nordlys via Sparebankstiftelsen, da vi så at fokuset på styrketrening i ungdomsalderen kunne bidra til økt fokus og økt kompetanse på en gruppe som er i voldsom vekstfase i denne alderen.

Det er kjørt flere økter i uken i 8 uker, hvor alle har blitt introdusert for basiskunnskaper knyttet til styrketrening, samt lært seg øvelser som kan være med å forebygge fremtidige skader - alt under kyndig veiledning av Renate Klokseth.

Øktene har vært godt besøkte og veldig populære, og ønskene fra flere om å fortsette denne formen for trening kommer stadig inn til oss. Vi ser på hvordan vi kan tilrettelegge for dette i 2021, og ønsker også å kunne tilby denne form for aktivitet både for de i organisert idrett i tillegg til de som ikke tilhører den organiserte idretten.

Vi takker Nordlys for støtten til arbeidet vårt, og hilser fra hele bølingen i samme slengen og takker for samarbeidet i denne omgang.

Annonse: