OPPFRISKNING AV TRENINGSREGLER I COVID-19 TIDER

Vi begynner å få tak på "Korona-regler" mht trening, men vi kommer med noen oppfordringer, slik at vi alle følger samme regler.

REPETISJON AV DE VIKTIGSTE REGLENE:

Ingen går inn i hallen før treningen skal begynne

Alle lag skal gå inn via hovedinngangen og ut på motsatt side

Alle lag starter på hel time, og bruker de siste 5 minuttene for å avslutte og gjøre klar banen til neste lag

Vi oppholder oss ikke i hallen etter endt trening, men forlater hallen når trening er over

Det er kun lag som har trening som kan oppholde seg i hallen

 

Vi ønsker å ta ansvar for aktivitet, smittevern og eventuell sporing for å ha mest mulig kontroll på hvem som besøker TUIL Arena i disse Covid-19 tider.

  • Foresatte som leverer barn på trening i TUIL Arena, må sette seg inn i TUILs «Korona-vett regler»
  • Første etasje ved fotball- og turnhall skal ikke være et oppholdssted for foresatte og andre. Her er det stor trafikk av utøvere, og vanskelig å praktisere «Koronavett regler» hvis det også er mange foresatte til stede.
  • Vi ønsker at foresatte leverer og henter utøverne, med mindre de har andre grunner til å oppholde seg i TUIL Arena II. Dette kan være internmøter eller trening på treningssenteret.
  • Når treningen er over, forlater utøvere og foresatte TUIL Arena.
  • Alle foresatte, eller de som ikke skal utøve trening må registrere seg ved inngangen ved å skriftlig registrere seg, for å kunne spore eventuell smitte på de ulike dagene. TUIL oppbevarer disse registreringene i inntil 2 uker.
  • Idrettene selv må ha oversikt over hvem som er på enhver trening – her kan Rubic og andre verktøy være nyttige hjelpemidler.
  • Det er kun utøvere og trenere som har adgang til fotballhallen og turnhallen
  • Det er ikke mulig å gjennomføre oppvarming langs sidelinjene i fotballhallen. Lag skal først gå inn i hallen når oppsatt trening starter.
  • Det betyr at hvis foresatte skal oppholde seg på TUIL Arena II, så må de trekke opp i andre etasje hvor de kan følge treninger fra balkongen.

TUIL Arena drift sørger for Anti-Bac i inngangsområdene og i fellesområder, mens idretten selv må sørge for Anti-Bac på sine egne aktiviteter.

Lag som skal trene i fotballhallen bruker hovedinngangen som inngang, og går rett i garderobene og benytter seg av døren fra garderoben og ut i hallen. Den vanlige hoveddøren holder vi stengt. Når de forlater hallen så bruker de utgangsdøren ved siden av porten i «nord-enden» av bygget – dvs at vi forlater i motsatt enda av hallen som vi kommer inn.

Annonse: