Oppstartstrening for barn født 2015

13.april starter TUIL fotball treninger for barn født 2015

Tirsdag 13.april er det klart for første fotballtrening for barn født 2015. TUIL fotball stiller med hovedtrener gjennom 2021-sesongen, men vil ha behov for foreatte som kan bistå under treningen etter hvert som laget blir større. 

Vi ber om at oppmøte blir så presist som mulig klokken 17:00 i foajeen på TUIL Arena II. Foresatte som skal være med inn på treningsfeltet, eller gå opp i 2.etasje, må registrere seg hos hallvaktene. 

Etter treningen forlates fotballhallen i mottsatt ende, utgang mot nord(Tromsø Lodge & camping). 

Det er behov for en lagleder og foreldrekontakt som kan bistå trener med oppgavene rundt laget. Ta kontakt ved interesse eller ved ønske om mer informasjon om rollen. 

 

Rubic er TUIL fotballs medlemssystem. Det er fint om barna som skal delta på treningen  kan bli registrert her på forhånd, da har vi en påbegynt lagliste og trenger ikke registrere barna hos hallvaktene. Det vil også være mulig for å foresatte og melde forfall ved senere treninger gjennom Rubics APP- og Webløsning. 

Registrering gjøres her: Rubic innmeldingsskjema

Merk at faktura for medlemskontingent genereres ved bruk av skjemaet. Laget vil ikke bli fakturert sine medlemsavgifter før det er gjennomført noen treninger, slik at medlemskontingent trenger ikke være betalt i forkant av trening. 

Velkommen på fotballtrening!

Annonse: