Oppdatert! SMITTEVERNSREGLER TUIL ARENA

Nye presiseringer er gjeldende fra og med mandag 2. november. Følgende smittevernsregler må følges på TUIL Arena.

Fra og med mandag 2. november innfører vi følgende smittevernsregler på TUIL Arena, for å skape en tryggest mulig Arena for aktivitet - for alle.

For å skape tryggest mulige rammer for trening og aktivitet, så innfører vi følgende regler for aktivitet ved TUIL Arena fra mandag 2 november, på samme måte som mange andre idrettsanlegg. Og vi oppfordrer alle til å bidra til å bidra til en best mulig gjennomføring av alle treninger og aktiviteter som går på TUIL Arena.

Vi ønsker å ta ansvar for aktivitet, smittevern og eventuell sporing for å ha mest mulig kontroll på hvem som besøker TUIL Arena i disse Covid-19 tider.

  • Foresatte som leverer barn på trening i TUIL Arena, må sette seg inn i TUILs «Korona-vett regler»
  • Første etasje ved fotball- og turnhall skal ikke være et oppholdssted for foresatte og andre. Her er det stor trafikk av utøvere, og vanskelig å praktisere «Koronavett regler» hvis det også er mange foresatte til stede.
  • Vi ønsker at foresatte leverer og henter utøverne, med mindre de har andre grunner til å oppholde seg i TUIL Arena II. Dette kan være internmøter eller trening på treningssenteret.
  • Når treningen er over, forlater utøvere og foresatte TUIL Arena.
  • Alle foresatte, eller de som ikke skal utøve trening må registrere seg ved inngangen ved å skriftlig registrere seg, for å kunne spore eventuell smitte på de ulike dagene. TUIL oppbevarer disse registreringene i inntil 2 uker.
  • Idrettene selv må ha oversikt over hvem som er på enhver trening – her kan Rubic og andre verktøy være nyttige hjelpemidler.
  • Det er kun utøvere og trenere som har adgang til fotballhallen og turnhallen
  • Det er ikke mulig å gjennomføre oppvarming langs sidelinjene i fotballhallen. Lag skal først gå inn i hallen når oppsatt trening starter.
  • Det betyr at hvis foresatte skal oppholde seg på TUIL Arena II, så må de trekke opp i andre etasje hvor de kan følge treninger fra balkongen.

TUIL Arena drift sørger for Anti-Bac i inngangsområdene og i fellesområder, mens idretten selv må sørge for Anti-Bac på sine egne aktiviteter.

Lag som skal trene i fotballhallen bruker hovedinngangen som inngang, og går rett i garderobene og benytter seg av døren fra garderoben og ut i hallen. Den vanlige hoveddøren holder vi stengt. Når de forlater hallen så bruker de utgangsdøren ved siden av porten i «nord-enden» av bygget – dvs at vi forlater i motsatt enda av hallen som vi kommer inn.

 

 

TUIL_Arena_smittevern_inn_ut

 

Annonse: