Stig Riise - klubbveteran som stortrives

Stig kom til TUIL som fysio etter noen år i Skarp, og representerer nå kontinuitet, og ikke minst klubben på en flott måte. At jobben har flere aspekter, er noe som gjør at trivselen blir høyere.

Stig Riise er den i støtteapparatet som har lengst fartstid i TUILs A-lag, og har etterhvert erfart at rollene du må kle i en klubb som TUIL er mange, men han stortrives.

Stig kom inn i TUIL etter å ha vært fysio 2 år i Skarp, og hadde sine første år sammen med Morten "MP" Pedersen. Han har underveis jobbet med Gaute Helstrup, Jonathan Hill og nå Alexander Samuelsen. I tillegg til å bidra rundt A-laget i TUIL driver han også en egen klinikk i sentrum.

Stig er en engasjert, entusiastisk og viktig mann for gjenget og mye av tiden utover sin egen praksis går til TUIL. I sitt virke som fysioterapeut så blir han fort kjent med spillerne, og den oppfølgingen han har ovenfor disse resulterer ofte i gode og sterke relasjoner. Dette resulterer også ofte i at Stig blir mer enn en fysio, og det er veldig naturlig for mange å bruke Stig som samtalepartner under behandlingene hvor Stig får brukt sine menneskelige erfaringer og bidra på en annen måte.

Stig er en populær krabat i gruppen, og vi er veldig glade for å ha ham med i TUIL. Kontinuitet og kompetanse er viktig i alle ledd og dette representerer Stig til det fulle.


Annonse: