TUIL ER RESERTIFISERT SOM KVALITETSKLUBB

Gjennom hele 2021 har planverket i TUIL Fotball vært jobbet med - med hele klubben som utgangspunkt. Trenere, sportslig utvalg, styret med flere, har vært involvert i en prosess som har gått parallelt med en resertifisering av TUIL som kvalitetsklubb

TUIL ble re-sertifisert som Kvalitetsklubb nylig, og denne legger mye føringer på hvordan klubben skal driftes på gode premisser.

Hele prosessen og all involveringen det siste året har vært med en formål: hvordan skape en klubb som gjør at flest mulig får et godt tilbud og kan ha en plass å utvikle seg i - både som menneske og fotballspiller. vi ønsker meget sterkt å bygge klubbfølelse og utvikle egne spillere.

Den siste tiden har spesielt ungdomsavdelingene og veien opp mot A-lagene vært gjenstand for planlegging, og man har evaluert modeller, ressurser og involvert alle lag, sportslig utvalg, styret i TUIL Fotball og annen kompetanse.

Vi ønsker derfor å gå videre ved å legge enda mer tilrette på utviklingsavdelingen - både på gutte- og jentesiden, og føler at vi nå er kommet langt med å sette et rammeverk for hvordan dette skal tas videre, og etablere en god treningskultur tidlig. Alt dette for å ha sportslig bærekraft i vårt arbeid 

Vi har nå to ansvarlige for utviklingssiden, i kraft av David Lundblad på guttesiden og Berit Kjeldsberg på jentesiden. De vil være veldig aktive rundt trenere på ungdomssiden, samt på feltet for å jobbe med sine spillere og planleggingen er godt i gang. Disse koordinerer også flyten av spillere mellom A-lagene og utviklingsavdelingen slik at dette samarbeidet, som er viktig, blir satt best mulig. De vil også ha ansvaret for å være sparringspartnere for våre ungdomstrenere og diskutere alt fra treningsinnhold, treningsfrekvens, hospiteringsordninger, seriespill med mer.

Vi har også fått inn ressurspersoner som ønsker å bidra i form av ressurser som Britt Leandersen, Stian Vik, Kine-Therese Martinussen og nevnte Berit Kjeldsberg som skal jobbe med selve rammeverkene for utvikling fremover, sammen med klubben.

Trenerne fra A-lagene, Alexander Samuelsen og Patrik Jensen sammen med sine trenerassistenter vil jobbe med fokus på sine lag, men vil også være avhengig og tilgjengelige for gode prosesser mot utviklingsavdelingen.

I etterkant av etableringen av treningssenteret på TUIL Arena II, så er det gledelig å observere at vi er blitt en plass som brukes mye. Flere og flere av spillerne i ungdomsavdelingen bruker treningssenteret på TUIL Arena - godt støttet opp av skreddersydde treningsprogrammer utviklet av fysisk trener Thomas Aloyseus, gjennom ABEL-appen som sikrer god basistrening og god forebygging av skader.

Vi kommer til å fortsette med tilbudet på onsdager for fastlandslagene med spillere i ungdomsskole alder, og utvikle det gode samarbeidet med vi har med våre naboklubber på fastlandssiden.

Håpet og ambisjonen er å se flest mulig lokale spillere på våre A-lag fremover. Det betyr at TUIL Fotball skal legge forholdene til rette for alle som ønsker å realisere disse drømmene, samtidig som vi må ha et sterkt og godt forhold til topp/bredde og sørge for at vi har et tilbud til alle.

Annonse: