TUIL ØNSKER Å VIDEREUTVIKLE TROMSDALEN

TUIL har vært i konstant utvikling i mange år, og indirekte tatt en samfunnsansvarsrolle i Tromsdalen - i etterkant av ferdigstillingen av TUIL Arena II dukker det opp nye utviklingsplaner.

TUIL ser framover og ønsker å være del av en større plan som involverer hele bydelen.

Målet er å være et sentrum for oppvekst, idrett og friluftsliv i Tromsdalen.

I fjor høst sto TUIL Arena ferdig, men klubben med styreleder Morten Lind-Olsen i spissen er langt fra ferdig med å legge planer for videre utvikling. Arealplanlegging og infrastruktur er vanligvis ikke det en idrettsklubb driver med, men Morten Lind-Olsen ser at  TUIL er nødt til å ta ansvar.

- Det er et etterslep på 2-3 milliarder kroner bare på infrastruktur i Tromsdalen. Vi bor i en bydel med snart 30.000 innbyggere og det er nå rundt 2.000 nye boenheter under etablering. Vi skal ikke drive utviklingen, men vi kan belyse og samle folk om fornuftige valg, sier Lind-Olsen.

TUIL er nå i ferd med å etablere et prosjekt sammen med en stor kompetanseaktør, for å se på «lille» Tromsdalen i sammenheng med større regionale planer.

- Vi ønsker å koble anlegget vårt inn i en større infrastruktur som kommer  folk til gode. Det er god timing for å gjøre det nå, og det bør skje fort, sier Lind-Olsen.

Oppvekstsenter og ny skole

En utredning som skal se på mulighetene og alternativene, og der trafikksituasjonen og miljøspørsmål må ses i sammenheng med andre utbygginger som er nødvendige.

– Et oppvekstsenter og en barneskole i nærheten av TUIL Arena har høy prioritet. En ny skole i Tromsdalen bør være på plass i løpet av fem år, og hvis man tenker nytt og annerledes så slipper man å stenge skolen før den nye åpnes, tenker Lind-Olsen.

Dermed kan også TUILs anlegg som i dag stort sett står tom på dagtid benyttes av skolen.

Porten til friluftsliv

TUIL Arena ligger også med grense til dalen med alle sine turområder.

– Vi er også et naturlig sentrum for bolyst og friluft. TUIL ønsker å være porten til friluft, og her er det gode muligheter både nord og sør for elva.Kanskje frisonen til marka kan flyttes 500 meter lenger inn i dalen forgi plass til haller og oppvekstsenter? Våre tanker er en videreutvikling av prosjektet «Framtidens bydel» og Morten Lind-Olsen ønsker å se på hvordan man kan kombinere oppvekstsenter, skole, idrett og digitale ferdigheter.

– Det er veldig viktig å koble dette sammen. På TUIL har vi nå åpnet etesport-senter, og vi ønsker å omfavne utviklingen i stedet for å stoppe den.

Jeg foretrekker å se framover.

Bygget stein på stein

Morten Lind-Olsen flyttet fra Harstad til Tromsø i 1978. Han begynte å studere på universitetet og i 1981 ble han spillende trener på TUILs A-lag i fotball. Siden den gang har han i én eller annen form hatt et verv i klubben.

I dag er han styreleder for TUIL AS.

– Jeg har mitt hjerte i TUIL, men jeg har enda mer hjerne for TUIL. Mitt engasjement er mest å utvikle anlegg og det kommersielle rundt klubben, sier Lind-Olsen.

Drivkraften hans har hele tiden værtat TUIL er mer enn en idrettsklubb.

- TUIL handler om tilhørighet i et lokalsamfunn og å gripe de mulighetene som finnes. TUIL er merenn bare en skiklubb eller en fotballklubb. Bellevue var tidligere et samlingspunkt, og i dag er TUIL Arena et aktivitetshus som samler mange idretter og aktiviteter.

TUIL_Arena_Cropped

All ære til de eldste

Han hyller de eldre i klubben som var med å skape Bellevue, men som ogsåså at det var tid for å skape rom for nye og andre tanker.

– Bellevue ble solgt og gjort om til leilighetsbygg. Vi kan alle være stolt av hvordan de pengene er forvaltet. Vi fikk 6 millioner kroner netto ut av Bellevue, og de 6 millionene har nå blitt til 376 millioner kroner. Det er et eksempel på hvordan vi har hatt gode dialoger med myndigheter og naboer, og fått ting til sammen.

Morten Lind-Olsen ser på seg selv som en lagspiller og er opptatt av å spille andre god. For å få til store løft kreves det at mange brikker skal falle på plass.

Vi har heldigvis alltid hatt stor oppslutning, enten det er store private aktører, offentlige myndigheter eller sponsorer. Alle vedtak i kommunen har vært enstemmige, og jeg har hatt dialog med 7 forskjellige ordførere i denne perioden. Det har vært både «røde» og «blå». Og det er fargene tilTUIL – vi er både røde og blå.

Bærekraftig økonomi

Bakgrunnen for at TUIL valgte aksjeselskapsløsningen er at klubben alltid har vært opptatt av å skape verdier. På samme måte som campingplassen som eies av TUIL har skapt inntekter til klubben, må man i dag se på nye inntekter.

- Vi må sørge for at man har bærekraft også de neste 40 årene. Vi må tenke på mennesker, organisasjonen og skaffe nye inntekter. Den dugnadsbaserte idretten er utdøende, og vi ønsker å etablere andre modeller som gjør at det ikke skal være for dyrt for unger å væremed. Vi ønsker å gi et tilbud til alle.

Spiller på lag med andre

I dette arbeidet har TUIL tett kontakt med bydelsrådet i Tromsdalen, samtfylket, kommunen, vegvesenet og Troms Kraft.

- Motivasjonen og perspektivet er at man er her og har tenkt å bli her. Dette handler ikke om hvordan fotballaget gjør det i neste sesong, men at TUIL tar en uegennyttig samfunnsposisjon. Den posisjonen startet med Bellevue og nå tar vi arven videre.

TUIL er langt mer enn en idrettsklubb, det er først og fremst en aktør i lokalsamfunnet. Det har aldri vært noen annen vei, dette er naturlig for TUIL. Klubben eier gård og grunn og tar vare på den.

53110455_10155717137496862_3697843258467024896_o

Ingen kommersiell aktør

Han understreker at selv om det i 1985 ble valgt en AS-form, så har TUIL et ikke-kommersielt formål.

- Vi har vedtektsfestet at midlene skal replasseres i samfunnet. Nå ser vi at oppgaver som tidligere falt på det offentlige, i større grad faller på det frivillige, og da tar vi konsekvensen av det og gjør det beste ut av det.

Det økonomiske er styrelederen ikke bekymret for.

Vi har realisert mye basert på vår langsiktige plan. Èn ting det aldri har stått på, er penger. De dukker alltid opp når det er gode ideer. Hvis du begynner med at du aldri har penger, så får du aldri gjort noe. TUIL nyter stor tillit, og det er fordi vi leverer.

Det kan vi være stolte av!

Annonse: