Yngres utvalg

Yngres utvalg er det viktigste utvalget i TUIL!

Som navnet tilsier, i Tromsdalen Ungdoms- og Idrettslag, er barna en viktig del av klubben. I TUIL har vi veldig mange barn, både jenter og gutter i alderen 6-16 år.

For å ivareta de yngste utøverne i TUIL fotball, har styret i klubben satt ned et utvalg for å påse at alle får det tilbudet de har krav på, og legge til rette for positive opplevelser for alle aktive i TUIL fotball. TUIL Yngres utvalgs hovedoppgaver er oppfølging av alle yngres lag, samt en del praktiske og organisatoriske oppgaver knyttet til gjennomføring av aktivitetene i barnefotballen.

Yngres utvalgs mandat kan leses her

For tiden består yngres utvalg av:

 • Stine Bugge
  Leder, Kontaktperson jenter, Oppstartsansvarlig
  E-post
  [email protected]
 • Frantz Schjølberg
  Kontaktperson gutter
 • Kine Therese Martinussen
 • Tove Nikolaisen Thoresen
 • Frank Kræmer
  Utstyrsansvarlig
 • Geir Karlsen

Annonse: