Overrasket TUIL med 365.185 kroner

Prosjektet "Tromsdalen for alle" i regi av TUIL er en av organisasjonene som kan glede seg over å motta støtte fra Gjensidigestiftelsen like før jul. Nå kan TUIL starte prosjektet som vil utvikles over en treårsperiode.

Dette er et prosjekt i god lagånd med Tromsdalen for alle. TUIL ønsker nå å etablere en bredt anlagt «aktivitetsskole» der de søker å nå flere aldersgrupper med et allsidig aktivitetstilbud. Dette tilbudet skal også være et lavterskeltilbud hvor nettopp barn og ungdom som kanskje enda ikke driver med organisert trening skal kunne komme og få prøve forskjellige aktivitetstilbud, sier Sidsel Helene Meyer, tillitsvalgt i Gjensidigestiftelsen. Prosjektet er tildelt i alt 365.185 kroner. 
 
Målet er å øke den generelle aktiviteten, samholdet og identiteten til barn, unge, voksne og eldre gjennom et bredt og allsidig aktivitetstilbud som innbefatter ulike idretter, friluftsliv og kultur. 
For å gjennomføre de første tiltakene er det viktig å ha ressurser til å skaffe utstyr, ha en prosjektleder/aktivitetsleder og etablere god sikkerhet i prosjektet.  
 
TUIL ønsker å dra nytte både av innendørsfasilitetene i den nye hallen, og benytte uteområdene i nærområdet. De ønsker derfor å opprette noe midt imellom organiserte trening og den uorganiserte aktiviteten. De vil ha på plass en aktivitetsleder på kunstgresset, ski og skøytebanen samt i den nye hallen i helger, sommerferier, høstferier m.m. som kan ha utstyr, være behjelpelig med organisering og kunne «se» barn/ungdommene.  
 
Det er nettopp slike prosjekter vi leter etter, og jeg håper at dette kan være til inspirasjon for andre, sier Sidsel Helene Meyer. I alt har Gjensidigestiftelsen delt ut rundt 200 millioner til prosjekter rundt om i Norge og i Troms og Finnmark har 33 antall prosjekter fått støtte med til sammen kroner 5,433 mill., forteller Sidsel Helene Meyer tillitsvalgt i Troms, Finnmark og Svalbard.  
 
Om Gjensidigestiftelsen  
Gjensidigestiftelsen jobber for å skape et tryggere, sunnere og mer aktivt samfunn gjennom å støtte ildsjeler og frivillige organisasjoner. Som største eier i Gjensidige med 62 prosent av aksjene, er vi med på å videreføre 200 års forsikringshistorie i Norge. 
Fra og med etableringen i oktober 2007 og frem til og med 2017 har Gjensidigestiftelsen tildelt rundt 2,2 miliarder kroner til omtrent 7000 ulike prosjekter for å fremme trygghet og helse. 
Les mer på www.gjensidigestiftelsen.no  

Annonse fra Obos-ligaen: