TUIL  ER RESERTIFISERT SOM KVALITETSKLUBB

TUIL ER RESERTIFISERT SOM KVALITETSKLUBB

Gjennom hele 2021 har planverket i TUIL Fotball vært jobbet med - med hele klubben som utgangspunkt. Trenere, sportslig utvalg, styret med flere, har vært involvert i en prosess som har gått parallelt med en resertifisering av TUIL som kvalitetsklubb

Se flere nyheter