TUIL ARENA HOLDER STENGT TIL OVER PÅSKE

Informasjon om aktivitet på TUIL Arena

Det har dukket opp overskrifter i media rundt «lettelser» på organisert idrett igjen, og vi har allerede fått de første forespørslene fra våre medlemmer.

Etter å ha satt seg inn i NIFs anbefalinger i samråd med Helsedirektoratet (https://www.idrettsforbundet.no/nyheter/2020/NIFs-anbefaling-til-utovelse-av-idrettsaktivitet/), så har vi foreløpig besluttet at TUIL Arena vil være stengt til over påske. Det å tilrettelegge for aktivitet med disse anbefalingene i bunn samt egne vurderinger knyttet til smitterisiko, gjør at vi har konkludert med at vi ikke gjør noe før påsken er over. Dette er også diskutert mellom klubber i Tromsø, da mange andre har akkurat samme type utfordringer og det virker som de fleste sikter seg inn mot etter påske.

Det vi har diskutert er å få åpnet opp kunstgresset ute rett over påske. Som dere har sett så er det fortsatt anleggsarbeid rundt banen, og det som gjenstår er 7-10 dagers jobb.

Dette dreier seg om å få lagt ned dyser til vanningsanlegget, samt strekke kabler opp til «Gutta på skauen» oppe ved fjøsen samt å få lagt på kunstgresset i sørenden av banen som ble tatt av i fjor høst når lysarbeidet startet, og dette vil være førende for når vi kan erklære banen for åpnet.

Vi kommer tilbake med ny informasjon når vi har dette, og inntil videre så ber vi dere og deres barn respektere at banen er stengt.

Annonse fra Obos-ligaen: