TUIL RAMMES MEGET HARDT AV CORONAEFFEKTEN

Klubben informerer om effekter av krisen og tiltak som iverksettes for å møte utfordringene vi nå står ovenfor

TUIL har en omfattende virksomhet i sitt kjerneområde i Tromsdalen med et mangfold av idretter og aktiviteter, samt at man er en stor næringsaktør innen reiseliv og anlegg.

TUIL som organisasjon har til de grader fått kjenne de siste ukers utvikling på kroppen. I praksis er nærmest all aktivitet opphørt, og en blomstrende reiselivsbedrift er over natten blitt folketom. Alle aktiviteter i idrettsanleggene ved TUIL Arena er stengt ned.

Dette brå bortfallet av inntekter har medført behov for umiddelbare tiltak:

  • Sist fredag måtte alle medarbeidere ved Tromsø Lodge og Camping med unntak av daglig leder permitteres. Det var en tung avgjørelse å ta, da dette rammer mange av våre flotte og dyktige kollegaer.
  • I dag måtte samme tunge permisjonstiltak iverksettes for administrasjonen, trenere og aktivitetsledere innen idrettene inkludert TUIL Tromsdalen Fotball og TUIL Arena. Ytterligere tiltak vurderes fortløpende.

TUIL har i likhet med resten av samfunnet ingen sikker kunnskap om hvor lenge denne pandemien vil vare, men vi frykter en langsiktig økonomisk negativ effekt. Derfor er alle tiltak som nå er iverksatt og under vurdering basert på å sikre at klubben har et langsiktig eksistensgrunnlag, sånn at vi kan gjenoppta vår rolle som idrettslag, sentral samfunnsaktør og anleggseier, når Coronakrisa er over. Dette innebærer ikke minst å sørge for at de permitterte har en jobb å komme tilbake til.

Klubben har nedsatt et team som jobber med de utfordringene som vi nå står ovenfor, og vil fortløpende koordinere og vurderer nødvendige tiltak. Dette teamet består av Trygve Myrvang (styreleder TUIL Tromsdalen Fotball), Are Bessesen (daglig leder TUIL AS) og Morten Lind-Olsen (styreleder TUIL AS).

Annonse fra Obos-ligaen: