Fakturarutiner

Faktura til selskaper i TUIL

Alle faktura til TUIL må være stilt til korrekt selskap og følge retningslinjene under. 

Enkeltpersoner har ikke myndighet til å foreta innkjøp på vegne av TUIL, det er kun administrasjonen i TUIL som kan foreta innkjøp. Faktura som ikke er godkjent av administrasjonen vil bli avvist. 

TUIL mottar faktura på følgende prioriterte leveringsmåte:

  1. EHF (organisasjonsnummer under).
  2. Per epost med faktura vedlagt som PDF eller TIFF
    • Kun 1 faktura pr fil. Flersidige fakturaer sendes som multi PDF/TIFF
    • Flere fakturaer som sendes i samme epost håndteres forutsatt at de har forskjellige navn
    • PDF/TIFF vedlegg over 20 mb størrelse behandles ikke.
    • Tekst i epostmeldingen vil ikke bli behandlet

Selskaper i TUIL 

TUIL Tromsdalen Fotball
Org: 979286341
epost fakturamottak: (979286341@autoinvoice.no)

TUIL AS 
Org: 936787363
epost fakturamottak: 936787363@autoinvoice.no.

TUIL Arena Idrett AS
Org: 921067585
epost fakturamottak: (921067585@faktura.poweroffice.net)

TUIL Arena II Eiendom AS
Org: 916956029
epost fakturamottak: (916956029@faktura.poweroffice.net)

 

 

 

 

Annonse fra Obos-ligaen: