1947 Radar

Det er ikke alt man kan bestemme selv

Protokollført på et styremøte høsten 1946 står det at man etter NIFs lov om navn på idrettslag ikke får hete Fart lengre og dermed må man foreslå nye navn. Det er listet opp 4 forslag i protokollen og fra 1 januar 1947 endrer idrettslaget Fart navn til idrettslaget Radar.

Annonse: