1938 - Idrettslagets begynnelse

Det skjedde i de dager at det ble avholdt et møte...

Arbeidernes Idrettsforening tok initiativ og avholdt et møte 21 september 1938 hvor stiftelsen av idrettslaget "FART" var tema. Dette er den første dokumentasjonen vi har på idrettslagsaktivitet i Tromsdalen.

Har du utfyllende informasjon, kontakt oss!

Annonse: