1951 - Tromsdalen idrettsforening

- Aslak Jensen var en bra mann, sitat Arthur Arntzen

Etter en lovpålagt navneendring i 1947 kom det i 1951 en ønsket navneendring fra laget selv.

På årsmøtet 23 september 1951 foreslås det å endre navnet fra idrettslaget Radar til Tromsdalen idrettsforening. Saken var fremmet av Kåre Karlsen og forslaget fremmet av Aslak Jensen. 

27 oktober 1951 ble navneendringen godkjent av NIF.

Annonse: