AKTIVITETSGUIDER FLYTTER INN PÅ TUIL ARENA

I byggets første etasje har Tromsø Idrettsråd flyttet inn med aktivitetsguider, og de vil bli en kjent og synlig aktør innen idretten som finner sted på TUIL Arena.

I byggets første etasje har Tromsø Idrettsråd flyttet inn med aktivitetsguider, og de vil bli en kjent og synlig aktør innen idretten som finner sted på TUIL Arena.

TUIL Fotball har over mange år jobbet med å få inn barn og unge i organisert idrett, og nå blir dette enda mer synlig i form av at et av våre kontorer blir satt av til aktivitetsguider.

Kontoret er i hovedsak for ordningen aktivitetsguide i Tromsø Idrettsråd.

En ordning hvor vi har rekruttert over 500 barn/ ungdom inn i organisert idrett de siste årene. Den første guiden var datidens kaptein i TUIL, Mohamed Ahamed, og siden har vi utvidet, og har nå 12 ulike guider fra hele verden Egypt, Marokko, Jemen, Palestina, Argentina, Syria, Eritrea, Kongo, Russland og Norge.

Tromsø er et internasjonalt samfunn, som setter andre krav også til idretten. Vi må jobbe annerledes for å sikre at alle barn som ønsker får ha idrett som fritidsaktivitet.

Samuel Zemuy, som er TUIL Fotball sin klubbambassadør, er klubbleddet i denne ordningen. Målet er det samme, hjelpe nye familier inn i idretten, med de føringer og koder idretten har som må erfares og læres av alle.

- aktivitetsguide er bl.a språkhjelp, veiledning, motivasjonsarbeid, støtte, rettighetsarbeid,

- vi vil ha litt kontortid, men også møter med aktivitetsguider og med familier på kontoret

Vi anbefaler den digitale nettsiden til aktivitetsguide;  www.aktivitetsguiden.no, for oppdatering på hva aktivitetsguide er og hvilke muligheter dette gir for veldig mange:

Velkommen til TUIL Arena - vi ser frem til et godt og videre samarbeid

Annonse: