Årsmøte 2022

Dato for årsmøtet 2022 er satt til torsdag 3. mars

Styret i TUIL Tromsdalen Fotball kaller herved inn til årsmøte for 2021, torsdag 3. mars 19.00 på TUIL Arena i Storsalen 3.etg.

Årmøtet gjennomføres i utgangspunktet med fysisk oppmøte. Det gjøres fortløpende vurderinger på eventuell digital gjennomføring av årsmøtet og nærmere informasjon om dette kommer. 

Årsmøtet er det høyeste organet i et idrettslag.

Alle klubbens medlemmer har adgang til årsmøtet. For å ha stemmerett må man være fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned og ha oppfylt medlemsforpliktelsene.

Saker til behandling på årsmøtet må være styret i hende innen torsdag 17. februar.

Forslag og saker til behandling sendes til [email protected] innen torsdag 17. februar klokka 12.00

Sakspapirer vil bli publisert på tuilfotball.no torsdag 24. februar. 

Annonse: