Årsmøte 2023

Årsmøtet 2023 vil i år holdes torsdag 2. mars klokka 1900.

Styret i TUIL Tromsdalen Fotball kaller herved inn til årsmøte for 2021, torsdag 2. mars 19.00 på TUIL Arena i Storsalen 3.etg.

Årmøtet gjennomføres i år  med fysisk oppmøte, det legges ikke opp til digital gjennomføring av årsmøtet.

Årsmøtet er det høyeste organet i et idrettslag.

Alle klubbens medlemmer har adgang til årsmøtet. For å ha stemmerett må man være fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned og ha oppfylt medlemsforpliktelsene.

Saker til behandling på årsmøtet må være styret i hende innen torsdag 16. februar.

Forslag og saker til behandling sendes til [email protected] innen torsdag 16. februar klokka 12.00

Sakspapirer vil bli publisert på tuilfotball.no torsdag 23. februar. 

Annonse: