årsmøte 2015

ÅRSMØTE 2024

Årsmøtet 2024 vil i år holdes torsdag 7. mars klokka 1900.

Styret i TUIL Tromsdalen Fotball kaller herved inn til årsmøte for 2024, torsdag 7. mars 19.00 på TUIL Arena i Storsalen 3.etg.

Årmøtet gjennomføres med fysisk oppmøte, det legges ikke opp til digital gjennomføring av årsmøtet.

Årsmøtet er det høyeste organet i et idrettslag.

Alle klubbens medlemmer har adgang til årsmøtet. For å ha stemmerett må man være fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned og ha oppfylt medlemsforpliktelsene.

Saker til behandling på årsmøtet må være styret i hende innen torsdag 22. februar.

Forslag og saker til behandling sendes til [email protected] innen torsdag 22. februar klokka 12.00

Sakspapirer vil bli publisert på tuilfotball.no torsdag 29. februar. 

 

 

Annonse: