Hilde takker av

Etter å ha hatt sammenhengende verv i klubben siden 2009, ble torsdagens årsmøtet siste dag for nå med offisielle oppgaver for Hilde Pettersen.

De fleste som kjenner TUIL kjenner også til Hilde som har vært en særdeles stor bidragsyter over mange år i klubben, hvorav de siste 6 årene som medlem og etter hvert leder av valgkomiteen. En oppgave som er blitt skjøttet meget godt, og som har ivaretatt rekruttering til både styreverv og flere utvalg. 

Hilde takker nå av for denne gang i form av tillitsverv i TUIL, noe som ble markert under torsdagens årsmøte på TUIL Arena. 

Det er få personer som har lagt ned like mye tid og krefter i klubben som Hilde og hun har bekledd mange sentrale funksjoner og også hatt hand på rattet i en rekke prosesser underveis i sitt virke.

Hilde Pettersen.jpg

Hilde startet sin startet i klubben som så mange andre med å ta ansvar og styring som Lagleder og organisator i foreldregruppen til egne barn, men så tidlig at det å påvirke og ta et utvidet ansvar i klubben motiverte og inspirerte. 

Hilde gikk inn som styremedlem i 2009 og gikk etter hvert over som første kvinnelige styreleder i TUIL Fotball til hun gikk av etter 2016. Fra rollen som styreleder gikk hun inn valgkomiteen som hun etter hvert også har vært leder av siden den gang - faktisk er det vedtektene til valgkomiteen som gjør at Hilde ikke lengre kan bekle rollen. 

I tillegg til formelle roller har Hilde bidratt stort rundt arrangementer og samlinger i regi av klubben og var også sentral rundt arbeidet med klubbens verdier og implementering av disse i flere strategiplaner. Når det gjelder strategi og retning har mange mye å lære og takke Hilde for. Hvis vi leser oss tilbake til planer og tanker for klubben som er lagt tilbake i tid, er det særdeles hyggelig å se at så mye av det planverket og de visjonene som ble beskrevet nå er blitt satt ut i livet. 

Tusen takk Hilde - og vi sees snart. 

 

 

Annonse: