HJEMMEKAMPER UNGDOM - TUIL ARENA HØSTEN 2020

Vi øker fokuset på smittevernstiltakene på ungdomskampene, som i år drar mye folk. Her kan du lese om tiltak og hvordan vi gjennomfører disse kampene ut sesongen 2020.

Før kampen:

 • Sjekk at det er «Anti-bac» tilgjengelig ved inngangen til garderobe anlegget på TUIL Arena II. Hvis det ikke er på plass, så finnes det mer på lageret mellom fotballhallen og turnhallen og i kiosken. Det er også bord og to stoler her som kan brukes til hovedinngangen og registrering av tilskuere mellom TA I og TA II.
 • Garderobebruk avtales mellom lagene i forkant av kampene. Vi anbefaler at rene bylagsoppgjør kan gå uten garderober, men kommer det et lag «utenfra», så kan vi stille med bortegarderobene.
 • Hvis garderober skal benyttes, så må dette bestilles via Silje Vevik – da vil disse bli åpnet. Etter bruk er det hjemmelaget som er ansvarlig for å rydde og desinfisere de garderobene som er brukt - spray-dunk med desinfisering står på massasjerommet i den store bortegarderoben. Her er det bare å spraye på vegger og gulv, så vil dette kondensere bort i løpet av 5 minutter.
 • Vaktstyrke/foreldre må møte 30 minutter før kampen
 • Egen vert som ønsker velkommen til bortelag og dommer. Dommergarderobe må stå åpen.
 • Kampverter regnes ikke inn i antallet på 200 tilskuere, så for å sikre seg plass så henstiller vi flest mulig av foreldrene til å ta på seg en gul vest og delta i denne dugnaden, disse registreres også inn på samme måte som publikum.
 • Alle tilskuere skal på tribunen

Kampen:

 • Det trengs minimum 6 vakter til hver kamp. Vakter bemanner trapp på sørsiden av tribunedelen, trapp opp fra banen ved siden av spillerinngang, trapp på den nye tribunen (røde og blå seter) i nordenden, samt stor-trappa opp mellom TA I og TA II. Her skal alle registrere seg før de får komme på tribunen og det bør være 2 vakter her. I tillegg er det det greit å ha en vakt på tribunen som kan henvise folk til plasser hvis de begynner å sitte for tett inntil hverandre.
 • Vaktene bør gå runder på tribunen og sjekke at folk følger opp 1 meters kravet.
 • Alle skal registreres med navn, telefonnummer og tidspunkt for kamp. Det lages et skjema for kamp, hvor tilskuere fyller inn denne informasjonen, samt at vi også sikrer oss en kontroll på når vi har 200 tilskuere
 • Alle skal sitte med minimum 1 meters avstand til neste
 • Dersom vi opplever grupper som nekter å etterfølge de kravene eller henvisningene som de blir fortalt, eller oppfører seg på en måte som ikke er akseptabel, så kan de bortvises fra TUIL Arena. Hvis det blir utfordringer / problemer, kan politiet kontaktes på 02800 – de kjenner til saken.
 • Ha en god dialog med gjestende lag før, under og etter kampen
 • Stolene blir også markert / blokket for sikre 1 meters regelen

Etter kampen:

 • Publikum skal ikke ut på banen for å gratulere eller snakke med spillere etter kamp.
 • Spillerne og trenerne forlater banen og anlegget
 • Takke motstandere og dommere for kampen
 • Koste, rydde og desinfisere garderober som har vært i bruk

Annet:

Vi henstiller alle foreldre og trenere uavhengige av hvilken bane de oppholder seg på til å ta del i denne felles dugnaden for å holde kontroll på smittevern og at ungdom fortsatt kan utøve fotball i organisert form, samt holde kontroll på det som skjer på tribunen.

Dette kan også gjøres ved å ta en prat med ungdommen dere har på hjemmebane og bevisstgjøre de på hva som er rett og galt i disse «korona-tider», men også når såpass mye ungdom samles rundt fotballen.

God kamp!

Annonse: