Kunsten

STØTTE FRA HANDELENS MILJØFOND

TUIL har med stor glede mottatt kr 350.000,- fra Handelens MIljøfond, i støtte for å hindre spredning av granulat fra vår kunstgressbane.

I desember 2023 kom nyheten om at Handelens Miljøfond bevilger 80 millioner kroner til tiltak mot spredning av gummigranulat fra norske fotballbaner, og i mars lanserte de i samarbeid med Norges Fotballforbund initiativet Mer fotball, mindre plast - der de åpnet for at klubber og baneeiere over hele landet kunne søke om støtte til miljøtiltak.

  • "Det har vært stor interesse for å motta støtte til miljøtiltak på lokale fotballbaner, og det er godt å se at så mange fotballklubber over hele landet tar problemstillingen på alvor. TUIL er en av mange klubber som tok imot lissepasningen og bidrar til at det blir mer fotball og mindre plast", sier Cecilie Lind, leder i Handelens Miljøfond
  • "Dette er et reelt problem på svært mange av landets kunstgressbaner akkurat nå. Veldig mange klubber og kommuner henger etter, og vi verken kan eller vil lukke øynene for en miljøutfordring. At så mange klubber allerede har søkt viser at de virkelig ønsker å redusere svinnet av gummigranulat", sier Lise Klaveness, president i Norges Fotballforbund.

Tilskuddet TUIL har mottatt skal brukes til etablering av en fysisk barriere i form av gjerde på betongfundament. Det aktuelle området har tidligere vært bebygd med plasthall og trafo-stasjon. Nå er disse bygningene fjernet og det nye gjerdesystemet vil føre til at anlegget har et sammenhengende opplegg for å sikre mot granulatflukt. Arbeidet vil utføres i sommer og skal være ferdigstilt innen utgangen av september.

TUIL er svært takknemlig for bidraget til å gjøre vårt anlegg mer miljøvennlig. Samtidig vil vi gi ros til Handelens Miljøfond og NFF for deres fremtidsrettede samarbeid om å sikre fotballbaner mot spredning av plast, sier Roger Ness, Leder Samfunnsutvikling og bærekraft i TUIL.»

 

hmf_logo_green_rgb 1107x560 px.png

 

Annonse: