TUIL Arena åpner for fotball

TUIL åpner fotballhallen igjen for treninger på onsdag 11. november for lag til og med 14 år. TUIL Treningssenter vil også være åpent

TUIL åpner fotballhallen igjen for treninger på onsdag 11. november for lag til og med 14 år - det betyr at de eldste som får trene organisert er født i 2006. Dette i henhold til retningslinjer fra Tromsø Kommune.

Det betyr at vi følger banedagboka fra og med onsdag, og nærmere informasjon rundt hvordan gjennomføringen må være kommer før lunsj i morgen.

Når det gjelder lag fra 15 år og oppover, så vil vi ikke ha organiserte treninger på disse - dette også i tråd med retningslinjer fra Tromsø kommune og dette gjelder inntil videre. Vi anbefaler disse lagene om å organisere egentreninger innenfor retningslinjene slik at det er tilbud til alle.

Dette er ikke lett, og lagene selv må gi beskjed til [email protected] om de skal gjennomføre sine treninger eller ikke for å ha oversikt over en "midlertidig" banedagbok, og ikke minst hensyn til de som ikke ønsker å trene akkurat nå.

Mer informasjon kommer i morgen, men trening kan gjenopptas. Samtidig kan vi nevne at ting kan endre seg veldig raskt.

TUIL Treningssenter
Treningssenter og gruppetimer vil være åpent og gå som normalt. Hovedinngang vil være stengt mandag kveld (9/11) og tirsdag (10/11), alle som skal trene utenom gruppetimer må ta kontakt med Renate på [email protected] for å få utlevert midlertidig nøkkel til denne døren.

Mer enn noensinne er det viktig at vi holder avstand til hverandre og at ALLE medlemmer logger seg inn med egen nøkkelbrikke og ikke slipper inn andre på eget kort. Alle medlemmer skal rydde og vaske over utstyr etter bruk og vi oppfordrer til at man vasker hender godt både før og etter trening. Bruk antibac ved behov. Dersom disse reglene ikke følges kan det medføre at kort blir sperret og man mister tilgang til treningssenteret. Hjelp oss å ta vare på din og andres sikkerhet.
 

Annonse: