_A7R2343

TUIL DAGEN NÆRMER SEG OG DU ER INVITERT

TUIL dagen har i år et tema, og dagen inkluderer alle barn/unge, voksne, trenere, administrasjon og A-lagsspillere. Vi setter OMNI på dagsorden og skal samles for å settes fokus på trening , trivsel og tilhørighet og forebygge utenforskap.

TUIL-dagen er satt til lørdag den 6 mai fra 10:00-13:00, og vi ønsker alle velkommen til TUIL Arena denne dagen hvor OMNI modellen og aktivitet/trening/trivsel står øverst på agendaen.

OMNI er en veileder til forståelse og kunnskap i arbeidet med å gi barn og unge et trygt og godt oppvekstmiljø. TUIL har valgt å være en klubbpilot for OMNI-modellen, og trening og trivsel henger godt sammen. Hva er vel da mer bærekraftig enn å satse på barn og unge, og forebygge utenforskap?

Vi inviterer inn alle klubbens lag fra de minste til de største der de skal gjennom 3 timer ha et program hvor trivsel og trening settes på dagsorden. Vi ønsker at alle skal bli hørt, alle skal si litt om forventninger og forpliktelser og alle skal øve på det kunne forebygge utenforskap sammen som klubb - i samarbeid med skolen(e). Det vil bli laget egne arrangement i Rubic med ytterligere informasjon, slik at det skal være mulig å melde seg på, på samme måte som trening og kamp.

Vi ønsker også å introdusere barn født i 2016-2017 for idrettene fotball og turn, slik at de får en innføring og forsmak på to ulike idretter som er mulig å delta i på fastlandet. Barna vil bli aktivisert og veiledet av klubbens egne spillere, og foreldrene er selvfølgelig også invitert til å være med på dagen.

Påmelding TUIL dagen barn født 2016-2017

Vi kommer til å ha åpen kafe i TUIL Arena II - både i første og andre etasje.

I tillegg vil vi også ha en gjenbruksbutikk, hvor treningstøy/TUIL-klær som fortjener nye eiere kan avhendes til en meget fornuftig pris. All omsetning i denne gjenbruksbutikken vil gå til solidaritetsfondet til TUIL Turn og TUIL Fotball. Vi utfordrer alle i TUIL til en stormønstring på gamle treningsklær/TUIL-tøy som ikke blir brukt lengre. Disse vil garantert ha stor verdi i en gjenbruksbutikk denne dagen.

Solidaritetsfond er idrettens og klubbenes svar for å motvirke og kompensere for økende sosial ulikhet og generell barnefattigdom. Målet er at ingen barn/unge skal falle ut av idretten pga. familiens økonomi. Familier kan søke om å få delfinansiert / støtte til utgifter til aktivitet i klubbens regi. Det kan eks. være: støtte til stevner, utstyr, reiser eller treningsavgift. Alle klubbene har egne retningslinjer for fondet, tilpasset bl.a. idrettens egenart og størrelse.   

Alt av treningsklær/TUIL-tøy dere kan avse, kan leveres fremover til hallvaktene mellom 16:30-22:00 på hverdager og fra kl 15:00-21:00 på søndager. Disse vil bli lagt i kasser i motorikksalen frem til butikken skal åpnes lørdag den 6 mai.

Det blir en viktig og innholdsrik TUIL-dag i år, og vi ønsker alle som har lyst å bidra, til å være med på en flott dag, som forhåpentligvis er starten på et årlig arrangement. Dette gjelder også foreldre og foresatte.

Vi oppfordrer alle som har muligheten, til å la bilen stå og finne veien til TUIL Arena til fots eller sykkel. 

 

Annonse: