TUIL Fotball - Årskavalkade 2022

Alle idrettsklubber har innholdsrike år, som består av aktiviteter, turneringer, styremøter, kamper og masse mer. Vi ønsker å dokumentere mye av dette i årene som kommer, og da i digital form, og den første, enkel versjonen finner du her

Årshjulet for TUIL Fotball er et år uten de store pausene.

Det er masse aktiviteter som skal planlegges og gjennomføres, treningskalendre skal settes opp, TLF-møtene er viktige, kamper skal gjennomføres og mye mye mer.

Vi tror på at tilbudene, aktivitetene og anlegget vi har i Tromsdalen også bidrar til at folk ønsker å bidra. Det kan være som hallvakter, i utvalg eller styrer, på kampdager eller på andre måter - alle disse er viktige og nødvendige for å opprettholde god aktivitet og legge et godt grunnlag for store og små.

Når vi gikk igjennom 2022, så ble vi nok en gang klar over hvor mye som skjer, når du samler 650 spillere og trenere i en klubb sammen med alle foreldre og foresatte. Det har gått fra å være en uteidrett med fokus på månedene april - oktober, til et helårstilbud som stiller større krav til klubben og de som bidrar.

Når begrepet "klubb" dukker opp, så er det alle medlemmene og ingen enkeltpersoner. Vi er alle med på å påvirke eller kan være med på å påvirke hvordan klubben skal være og hvilke rammebetingelser og innhold som skal være i vår klubb. Derfor er engasjement og frivillighet den viktigste bærekraften for idretten, og vi ønsker frivilligheten skal i mest mulig grad få lov til å bidra på ting/oppgaver som er morsomme og inspirerende å delta på .

Videoen under viser et spekter (ikke alt) som skjer i klubben vår, og vi har sterk tro på at tilhørighet og oppslutning vil bygge klubben videre - og dette skal vi gjøre sammen.


#heiadaln 

Annonse: