TUIL OG TROMSDALEN SKOLE

Tromsdalen skole og TUIL samarbeider godt og nå tettere. Veldig ofte er det trygge omgivelser og gode oppvekstvillkår for "de samme barne" som gjelder, og det gjør samarbeid enkelt få få til.

Tromsdalen Skole inntok TUIL Arena i fjor, hver mandag og fredag. Disse dagene i tidsrommet mellom  10:00-14:00, syder det med liv i fotballdelen av TUIL Arena når toget fra skolen kommer på rad og rekke fra skolen.

Det å samhandle med skolen er viktig for TUIL av flere grunner. Vi ønsker å bidra til en best mulig skoledag og et best mulig tilbud for barna i bydelen, og med basis i at det ofte handler om de samme ungene og at begge parter jobber med trygge oppvekstmiljøer, så faller det naturlig.

Hver uke bruker Tromsdalen skole totalt 32 timer i fotballhallen, og rett før jul kjørte vi opp 3 gaming-sett til skolen, som de kan disponere og bruke som de vil i sin undervisning.

TUIL er pilotklubb innenfor omni-modellen for idrett, og forsøker å gjøre det vi kan for å skape trygge rammer for de yngste, og gjerne i samarbeid med flere aktører. Vi bor i nord-norges 5 største tettsted, og i mangelen på gode nok funksjoner i bydelen vår så må vi samarbeide.

Annonse: