Kvalitetsklubbansvarlig og klubbdokumenter

Om "kvalitetsklubb"

I 2013 lanserte Norges Fotballforbund ”Kvalitetsklubb”- en sertifisering bestående av tre nivåer, som har som hovedmål å bidra til klubbutvikling med god kvalitet i alle aktiviteter og å utvikle ”klubben som sjef”. TUIL startet sitt arbeid med «Kvalitetsklubb» i begynnelsen av 2014 med en intern prosjektgruppe bestående av Roger Ness, Alf Konrad Wilhelmsen og Hilde M. Pettersen. Martin Myrlund ble en del av gruppen etter han startet i administrasjonen, og sammen med spesielt yngres - og sportslig utvalg ble det utformet mandater, revidert sportsplan og laget retningslinjer og rammer for klubbdriften. I januar 2016 ble TUIL, som den første klubben i Tromsø og den andre i Troms, etter Finnsnes, sertifisert på nivå 1.

Kvalitetsklubb handler om å etablere og skriftliggjøre gode systemer og rutiner både i den sportslige, administrative og frivillige delen av klubben samt sikre at disse anvendes og bidrar til å skape helhet, fokus og konsistens i klubbarbeidet.  Kvalitetsklubb er forankret i NFFs verdier for barne- og ungdomsfotball og TUILs egne verdier; Trygg, Utviklende, Inkluderende og Langsiktig.

TUIL ble resertifisert som kvalitetsklubb desember 2022, og all informasjon om verdier, rutiner og systemer ble da flyttet til TUIL WIKI - dette er en egen nettside som kun tjener klubbens egne medlemmer 

Lær mer om TUIL på tuil.wiki

 

 

Annonse: