Logo og profil

TUIL har fra 2020 et fornyet og modernisert logoemblem som viderefører TUILs verdier og historiske forankring.

Fullvargevarianten er TUILs offisielle ansikt utad og skal brukes med respekt og ydmykhet. Denne logoen skal fortrinnsvis brukes i
offisielle sammenhenger der man representerer TUIL. Eksempler på dette er i konkurransesituasjon som på spillerdrakt, konkurransedress, overtrekksjakke eller reiseantrekk. Logoen brukes både på
trykksaker, maler, merch og bekledning.

Profilen bygger på en utstrakt bruk av to farger i kommunikasjonen.
Derfor finnes logoen også i enfargevarianter som alltid skal ha samme farge som typografien som brukes – mot bakgrunnsfarge som beskrevet i punkt 2.3 Fargeoppsett i Profilhåndboken.

Enfargevarianter brukes både på trykksaker, maler, merch og bekledning

Nedlastbare logoer: 

Fullfarge (offisiell) 

Enfarge blå

Enfarge rød

Enfarge svart

enfarge hvit

All bruk av logo og farger er definert i klubbens profilhåndbok

 

Annonse: