Utvalg og komiteer

TUIL Fotball har utover administrasjonen og styret i klubben satt ned forskjellige utvalg og komiteer for å særlig ivareta spesielle funksjoner i klubben. Disse er:

TUIL Yngres utvalgs hovedoppgaver er oppfølging av alle yngres lag, samt en del praktiske og organisatoriske oppgaver knyttet til gjennomføring av aktivitetene i barnefotballen og for å påse at alle får det tilbudet de har krav på, og legge til rette for positive opplevelser for alle aktive i TUIL fotball.

Yngres utvalg

 • Stine Ingebrigtsen
  Leder
  E-post
  [email protected]
 • Frantz Schjølberg
  Kontaktperson gutter
 • Frank Kræmer
  Utstyrsansvarlig
 • Geir Karlsen
 • Guro Lægreid
  Oppstartsansvarlig

Hederstegnskomite

 • Kristian Pettersen
  Leder
 • Ingrid Lohne
  Medlem
 • Kine- Therese Martinussen
  Medlem

Sportslig Utvalg

 • Thomas Heide
  Sportslig Leder
  Telefon
  91631132
  E-post
  [email protected]
 • Roger Ness
  Medlem
 • Aslak Sokki
  Medlem
 • Svenn Torneus
  Medlem
 • Jan- Viktor Nilsen
  Medlem
 • Trygve Myrvang

Dugnadsutvalget

Damefotballutvalget

 • Britt Leandersen
 • Kine- Therese Martinussen
 • Berit Kjeldsberg
  Spillerutvikler
  E-post
  [email protected]
 • Stian Vik

Annonse: